Advies

This post is available in deutsch, english and nederlands.

< Terug naar werkwijze

Bezoekdag
Met uitleg van werkwijze De Bock & Dekker. Dat kan een bezoek ter plekke zijn – dan worden reis en verblijfkosten nog apart berekend. Het kan ook ten kantore van De Bock & Dekker.
Kosten hiervoor: € 1.000,-.

Probleemanalyse
Bezoek bij de klant plus een kort verslag, waarin de analyse van en de oplossingsrichting voor het probleem van de klant concreet wordt beschreven.
Kosten hiervoor: € 4.000,-.

Positionering
De stijlen en waarden van uw merk. Complete aanpak De Bock & Dekker met uitgebreide analyses en oplossingen, uitsluitend via persoonlijke contacten.
Kosten hiervoor: € 20.000,-.

Visuele boekhouding
Kan alleen volgen na een volledige positionering. Het betreft de ijking van het volledige assortiment naar visuele taal, inclusief koppeling naar omzetcijfers alsmede een jaarlijks advies.
Kosten hiervoor: op aanvraag.

Begeleiding ontwerpteam
Dit bevat: training van de visuele taal, jaarlijkse collectievisie en een jaarlijkse update van de positionering, alsmede een maandelijkse begeleiding van ontwerp en inkoop.
Kosten hiervoor: op aanvraag.

Jaarlijkse trendlezing
Over veranderingen in stijlen en waarden. De waardetrends in de wereld alsmede de nieuwe tijdswaarden worden toegelicht alsmede de veranderingen in producttrends in mode- en interieurstijlen.
Kosten hiervoor: € 10.000,-.

Ontwerpen
Klantspecifieke stijlthema’s, kleurkaarten en kleurthema’s, dessinontwerpen.
Kosten hiervoor: op aanvraag.